ПОДОБРИ ФУНКЦИИТЕ

НА СВОЕТО ТЯЛО,

НЕ ГУБИ ВРЕМЕ

Нашите услуги

Истории

Дете на две години – често боледуващо, посещаващо детска ясла. Оплаквания – упорита гнойна хрема, назална обструкция, от няколко часа силна болка в ушите. На симптоматично лечение до момента на прегледа. При отоскопия (преглед на ухо) силно зачервена тъпанчева мембрана и на двете уши. Проведе се процедура за около 15 минути. След 24 часа на втора процедура – секрецията от носа беше силно намалена – без хиперемия на тъпанчевата мембрана – без болка в ушите по данни на майката. След 48 часа – на трета процедура – детето беше клинично здраво.