ПОДОБРИ ФУНКЦИИТЕ

НА СВОЕТО ТЯЛО,

НЕ ГУБИ ВРЕМЕ

Нашите услуги

Истории

Жена на 48 години – анамнеза за миомен възел – оплаква се от  обилни менструални кръвотечения, продължаващи дo седмица, силно ограничаващи нормалния ритъм на ежедневната дейност. Пациентката се повлия благоприятно още след първия цикъл, състоящ се от четири процедури месечно. Процедурите продължават с определена периодичност – месечният цикъл е с продължителност 3-4 дни, без кръвоизливи.