Всяко заболяване с продължителност над 3 месеца се приема за хронично. Организмът свиква с това състояние и се приспособява към него. СКЕНАР терапията активизира организма да излезе от  състоянието на приспособеност, да открие проблема и да използва невероятните си възможности, за да се справи с болестта. Спомага за нормализиране на обменните процеси и нарушените функции. Крайният резултат е да се освободи от хроничното страдание и да подобри качеството си на живот.