При СКЕНАР терапията не се лекува отделен симптом, а се включват адаптационните програми  за саморегулация и нормализиране на функциите на организма. Задвижват се механизми, регулирани от самата мозъчна кора, отделят се биологично активни субстанции, балансира се вегетативната нервна система и организмът се насочва към своето основно състояние – ЗДРАВЕ