Уведомяваме ви, че никаква част от личната информация (данни за здравословно състояние, конкретни въпроси, имейли, телефони и пр.), изпратена от вас и получена от нас директно по e-mail или чрез формите за контакт от сайта, няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от компетентните органи съгласно българското законодателство. E-mail адресите и телефоните могат да се използват от нас за обратна връзка с адресатите, както и с цел уведомление за новини, събития, курсове и др., свързани с дейността на центъра.