Меридианна диагностика

Източната медицина е създадена и шлифована в продължение на хилядолетия. Първите методи за диагностика и лечение са от 5-3 век пр.н.е. Тя не трябва да се разглежда като нещо архаично и отживяло, защото много от тези методи сега получават научно доказателство. Едва наскоро се развиват технологии, с помощта на които се доказва протичането на невидимата енергия в тялото. Установено е, че ако в една точка на енергийния поток (меридиана) се пусне електрически ток, този импулс ще стигне до органа, с който е свързан.

Базов модел на светогледа на Изтока е учението ИН-ЯН – законът за единството и борбата на противоположностите. Разглеждайки човека като неразривна част от Вселената, древните лечители са достигнали да заключението, че болестният процес нарушава равновесието между ИН-ЯН.

Меридианна диагностикаДруго учение е за жизнената енергия ЧИ. Свободното й движение по меридианите осигурява здравето ни като цяло. При блокиране на нейния път се създава дисбаланс, който след време води до болест. Стои в основата на жизнения тонус и води до равнодействие на всички жизнени процеси, протичащи в организма.

Друг аспект от китайската медицина са петте първоелемента: ЗЕМЯ, МЕТАЛ, ОГЪН, ВОДА, ДЪРВО. Всеки от тях е символ на жизнени процеси в природата и човека.

ДЪРВОТО е символ на раждане, растеж. Съответните му органи са черен дроб, жлъчен мехур, очи, мускули. Емоцията му е гняв.Меридианна диагностика

ОГЪН – максимална жизнена енергия. Органи – сърце, тънко черво, кръвоносни съдове. Емоция – радост.

ЗЕМЯТА е центърът и остта на всичко –далак, стомах, уста, сухожилия. Емоция – размисъл.

МЕТАЛ – започващ упадък – бели дробове, дебело черво, нос, кожа и лигавици. Емоция – тъга.

ВОДА – минимална активност – бъбреци, пикочен мехур, уши, кости. Емоция – страх.

При здрав, балансиран организъм, всеки орган отдава енергия на този, който е непосредствено до него. Когато в един орган има излишък или липсва енергия, се нарушава равновесието.

Меридианна диагностикаМЕРИДИАНИ – те са 12 основни и по тях тече енергийният поток. Разположени са в различни части на тялото и приличат на река с начало и край. Тясно свързани са с органите, чиито имена носят и имат отношение към тяхното функциониране. По хода им има различни точки, които се наричат биологично активни точки (БАТ).

Измерването на електрическия потенциал на 24 от тези биологично активни точки е в основата на меридианната диагностика. Тя отчита протичането на енергия по меридианите, наличието на стопове по техния ход и дава информация как това влияе върху съответните органи. Може да се сравни с електрокардиограмата (ЕКГ) и електроенцефалограмата (ЕЕГ), но те дават информация за конкретния орган, а програмата МЕДИСКРИН ни дава представа за състоянието на цялото тяло.Меридианна диагностика