Нумерология

За да анализирате данните получени от рожденната дата трябва да сравните получената таблица с нормата – т.е. матрицата на „идеалния тест”.
Основното качество и сила на хората с идеален тест е състоянието на вътрешния мир. Всяка цифра показва качеството на характера, а количеството – силата на проявление на това качество. Има много малко „идеални” хора, но те също имат своя задача в живота.

Сравнявайки получените данни с „идеалния” като норма, виждаме какви програми има човек по отношение на липсващи или прекомерни качества. Системата „Идеал” е помощен инструмент, за да видите вашата програма за преразпределяне на енергия, за да постигнете нормалност, хармония и да имате индивидуална програма за корекция. За нас е много важно да предложим такива методи, за да може човек съзнателно (а понякога и несъзнателно) да си помогне да намери състояние на вътрешен мир. Колкото повече индивидуалната таблица се различава от нормата, толкова по-малко човек има собствена съдба. Често това се изразява в неспособността да седиш неподвижно, да не можбеш да довършиш нещата докрай, да се страхуваш да започнеш нещо, да търсиш вината винаги извън себе си и т.н..

Тъй като в природата всичко тече и всичко се променя, така и ние не сме еднакви във всеки следващ момент. Какво са заложили звездите за нас по време на раждането ни също може да бъде променено. С образование, медитация, правилно хранене, спорт и ред други дейности.

И точно тук на помощ ни идва един чудесен метод, който е извън нас, не изисква много усилия и средства, но работи бързо и чудесно в наша полза – Есенциите на д-р Бах.