Тъмнополеви микроскоп 

Хематологичен тест

   

От началото на месец Септември 2012 година вече и в Бургас се предлага уникалната възможност в рамките на час време да надникнем в собствените си клетки, да се запознаем с нашия клетъчен имунитет, а също и „очи в очи” да се срещнем с нашите „присъствия” – които сме поканили на гости – паразити, хелминти, глисти, техните бебета и яйца, гъбични, трихомоназни и други микроорганизми- целият Микрокосмос от над 1000 изучени и неизучени микрочовечета, живеещи „на наш гръб” и за „наша сметка”, хранени от нас безвъзмездно и причиняващи много от нашите здравни беди.

Можем да участваме в анализа на картината на нашата собствената кръв!

Дава ни се възможност да се заобичаме повече или да си кажем – време е да предприемем нещо, ето от къде ми е този или друг проблем със здравето (защото той наистина се вижда) и след една година да се поздравим с идеална вътрешна среда, постигната от нас лично и възстановеното ни здравословно състояние…

Изживяването е неповторимо, но най-ценното е получаването на достоверна информация с висока здравномедицинска диагностична обективна стойност за състоянието на нашия организъм:

  1. Оглед и оценка на формени елементи и чистота на плазма. Количество и качество на еритроцити, левкоцити, лимфоцити, тромбоцити и др.
  2. Оценка на алкално-киселинно равновесие и степен на подкиселяване на средата – един основен критерий на условията за здраве/болест.
  3. Калциева обмяна и калциев дефицит-основен регулатор на pH. (Калцият участва във всички биохимични процеси и има отношение към над 150 болестни състояния. И забележете, клетките ни усвоявят само т.нар. йонизиран калций).
  4. Степен на замърсяване-токсини, бактерии, последици от вирусни атаки, други микроорганизми, паразити и гъбички, разпадни продукти от обмяната на веществата.
  5. Храносмилане и степен на усвояемост- наличие на неусвоени и необработени от ферментните системи хранителни остатъци и вещества и много други.
  6. Данни за остри и хронични възпалителни процеси.
  7. Хормонални дисбаланси.
  8. Последици и увредени структури на клетъчно ниво от химически, физически и др.агенти на околната среда.
  9. Увредени от свободни радикали клетки и ясна визия на вредните за организма електромагнитни полета и вълни. Особено силно е въздействието на визията при деца и подрастващи, перманентната злоупотреба с телевизионния екран и неправилна работа с персонален компютър, при които е много често срещано състояние.  Има висок образователен ефект. Много важно е също така, че се предлага защита чрез ефикасна трансформираща антена, която преобразува вредните електромагнитни вълни. Само чрез едно залепване на рамката или екрана. Предлага се решение за хора, които професионално се занимават с компютърни дейности през целия ден.
  10. Вижда се дехидратацията на клетките, водеща до обезводняване на целия организъм. Обмяната не може да работи в режим на безводие. Човекът съдържа структурирана вода когато е здрав и тя е повече от 70-80% в зависимост от възраст и други фактори. Необходима е съвременна култура на водопиенето. Чрез това изследване пациентът не само лично се убеждава в това, но и разбира как да го постигне.

Това е малка част от виждащия се материал за анализ от специалиста и се реализира чрез експресна методика – тест изследване на жива капка периферна кръв чрез специален микроскоп, наречен тъмнополеви микроскоп. Тази високотехнологична микроскопско-оптична система дава шанс да се установят с точност констелации на нарушената биохимия в клетката много преди да се прояви това на системно и органно ниво и по този начин да се предотврати развитието на дадено заболяване. Това е профилактичната стойност на методиката! При наличие на проявено такова, чрез определени систематични въздействия се постига подобрение и оздравяване.

Как се решават тези здравословни проблеми? Чрез наука и научно знание. Науката за алкално киселинното равновесие и нейното приложение, науката за биохимията на клетката и окислителните процеси в нея, науката за ролята на мембранните обменни системи и безценното участие на микроелементите и витамините, незаменимите аминокиселини и др. Науката за хидротерапията и ролята на структурираната вода. Приложено в индивидуални ежедневни схеми на определен начин на живот и хранене и компенсиране на дефицитите, познанието от тази наука ни дава силата и свободата да сме господари на собственото ни здраве.

Методиката ни дава богата база данни за наличие на професионални увреждания, неправилен хранителен режим, нарушен ритъм на сън/почивка и други биоритмични дисбаланси, външни и вътрешни фактори за създаване на киселинната вътрешна среда, както и възможност за коригиране.

Академичната основа на всичко това са няколко открития на Нобелови лауреати и кандидати за високото признание. Едно от най- известните е, че в алкална среда карциномни клетки не се развиват. Известно е и, че микроорганизми и паразити обичат киселата нездрава среда и напускат алкалната.  Повечето болестни процеси протичат в кисела среда. Чрез средствата за коригиране се създава здрава вътрешна среда и справяне с повечето хронични болестни процеси, а и възможност за бърза реакция при т.нар. спешни състояния. И двете групи заболявания са с огромна социална и личностна значимост и се дава перспективата човек сам да контролира и отговаря за собственото си здраве.

Неоспорими, но все още ненапълно осъзнати са възможностите чрез правилно почистване на организма и системите в него, респективно клетките -да се постигне пълно оздравяване при много от смятаните за нелечими състояния. Но това е бъдещето на медицината-да се научим като лекари професионално да помагаме на самооздравителните процеси в тялото ни, а не да ги подтискаме.

Изследването трае 1 час, правят се две проби след прием на оксидиращи коктейли. Пациентът по желание може да присъства на процеса на оценка и да наблюдава заедно със специалиста лекар чрез оптическа система за визуализация, но може и само да си получи теста и препоръчаната програма. За коректни резултати 2-3 часа преди изследването е добре да не се храним и да не пием кафе, газирани, енергийни напитки и алкохол.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Видео материалите могат да са неприятни за някой хора !