Човешкият организъм се характеризира с поддържане на стабилност, баланс и равновесие на вътрешната среда,  като основна роля в този процес изпълнява имунната система. Тя предпазва не само от външни вредни въздействия, но и от неблагоприятни промени във вътрешната среда, застрашаващи  здравето и живота ни. Тъкани на имунната система са разположени в цялото тяло, а клетки изпълняващи такава функция в почти всеки отделен орган. СКЕНАР терапията, чрез въздействие върху определени зони и  точки, водещи до отделяне на повече от 150 биологично-активни субстанции, има мощен регулиращ ефект върху имунната система, като нормализира нейната дейност. Всеки организъм реагира индивидуално според нуждите си със засилване или намаляване на активността й.