Алергиите – причини и решения

Алергиите – причини и решения

Алергията представлява защитна свръхреакция на организма спрямо чужди тела проникнали в него, при която той проявява свръхчувствителност и реагира неадекватно на дразнителите (т.н. алергени). Алергените обикновено са белтъчни тела от най-разнообразен произход, но могат да бъдат и други вещества, например…

Read More